Malin Eliasson

Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Telefon: 031-368 81 71
E-post: malin.eliasson@socialresurs.goteborg.se

Malin Eliasson arbetar med att samordna Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Hon kommer närmast från Kungsbacka kommun.