Maria Martini

Utvecklingsledare tobaksförebyggande arbete

Telefon: 031-367 93 67
Mobiltelefon: 0725-51 23 51
E-post: maria.martini@socialresurs.goteborg.se

Arbetar med tobaksförebyggande arbete.