Maria Söndergaard

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 92 96
Mobiltelefon: 0702-39 79 70
E-post: maria.sondergaard@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.