Maria Wallin

Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden

Telefon: 031-367 91 58
Mobiltelefon: 0725-51 29 61
E-post: maria.wallin@socialcentrum.goteborg.se

Maria Wallin arbetar med att samordna det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i särskilt utsatta områden i Göteborg.