Maria Wallin

Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden

Telefon: 031-367 91 58
E-post: maria.wallin@socialresurs.goteborg.se

Maria Wallin arbetar med att samordna det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i särskilt utsatta områden i Göteborg. Hon kommer närmast från stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och har även arbetat på polisen under flera år.