Ove Lundgren

Utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor

Telefon: 031-367 93 27
Mobiltelefon: 0706-57 04 39
E-post: ove.lundgren@socialresurs.goteborg.se

Arbetar internationellt med bl.a. ECAD.