Soleyman Ghasemiani

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 98 69
Mobiltelefon: 0728-56 55 37
E-post: soleyman.ghasemiani@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar inom hedersrelaterat våld och förtryck med utbildningar och konsultationer.