Ulla Kungur

Utvecklingsledare drogvaneundersökningar, Kunskapskällar'n

Telefon: 031-367 93 26
Mobiltelefon: 0707-80 64 09
E-post: ulla.kungur@socialresurs.goteborg.se

Socionom med mångårig erfarenhet av drogförebyggande arbete. Har
även jobbat inom socialtjänst och familjehemsvård. Nu arbetar Ulla på
Kunskapskällar´n som samordnare för drogvaneundersökningar bland skolelever.