Ulla Kungur

Utvecklingsledare drogvaneundersökningar

Telefon: 031-367 93 26
Mobiltelefon: 0707-80 64 09
E-post: ulla.kungur@socialresurs.goteborg.se

Samordnare för drogvaneundersökningar bland skolelever.