Veronica Liliedahl

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 94 17
Mobiltelefon: 0761-39 09 36
E-post: veronica.liliedahl@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar som Göteborgs Stads samordnare mot våld i nära relationer.