Zan Jankovski

Samordnare våldsbejakande extremism

Telefon: 031-367 99 20
E-post: zan.jankovski@socialresurs.goteborg.se

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs Stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Han kommer närmast från Angereds stadsdelsförvaltning.