Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Nu har Social resursnämnd beslutat att godkänna förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018-2020. Planen syftar till att stärka och utveckla delar av stadens missbruksvård. Planen anger färdriktning, strategiska utvecklingsområden och mål kring vad som ska uppnås inom området.  

Områdena är en sammanhållen och samordnad missbruksvård, tillgängliga och individualiserade insatser, samverkan som möjliggör och utvecklar samt kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens. 

Målen för att uppnå och upprätthålla en jämlik och likvärdig hjälp  

· Den enskilde sätts i fokus och dennes ställning och inflytande är stärkt. 

· Ett brett och samordnat utbud där gemensamma resurser används på bästa möjliga effektiva sätt. 

· Arbetssätt och metoder vilar på en kunskapsbaserad grund som innebär att rekommendationerna i nationella riktlinjer har fått genomslag i verksamheterna. 

· Vi tar kontinuerligt del av kunskap och erfarenheter från brukarorganisationer och idéburna verksamheter. 

· Insatser koordineras med hälso- och sjukvård. 

· Systematisk uppföljning bidrar till långsiktig kunskapsutveckling och lärande. 
Det stadsövergripande styrdokumentet är översänt till Stadsledningskontoret för fortsatt beredning.

Liknande nyheter

Utbildning om kvinnor och dopning

14 november, 2017

Platser kvar! Varför dopar sig kvinnor? Vilka utmaningar möter kvinnor när de söker vård och behandling? Välkommen till en utbildning onsdag 29 november. Två föreläsare…


Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus

17 oktober, 2017

Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020 Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR…


Drogvaneundersökningen på stadsdelsnivå visar: Var femte elev oroas av föräldrarnas alkoholkonsumtion.

14 september, 2017

Nu finns resultat från drogvaneundersökningen 2016 på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika,…


Konferens Narkotikafri gymnasieskola

14 september, 2017

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…


Nu startar kartläggningen av det tunga missbruket i Göteborg

4 september, 2017

Möter du personer med tungt narkotikamissbruk i ditt arbete? Nu är det dags igen att kartlägga antalet personer med tungt narkotikamissbruk. Och vi behöver din…