Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

Publicerad den

Alkohol ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) Cannabis Dopning Narkotika

Nu har Social resursnämnd beslutat att godkänna förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018-2020. Planen syftar till att stärka och utveckla delar av stadens missbruksvård. Planen anger färdriktning, strategiska utvecklingsområden och mål kring vad som ska uppnås inom området.  

Områdena är en sammanhållen och samordnad missbruksvård, tillgängliga och individualiserade insatser, samverkan som möjliggör och utvecklar samt kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens. 

Målen för att uppnå och upprätthålla en jämlik och likvärdig hjälp  

· Den enskilde sätts i fokus och dennes ställning och inflytande är stärkt. 

· Ett brett och samordnat utbud där gemensamma resurser används på bästa möjliga effektiva sätt. 

· Arbetssätt och metoder vilar på en kunskapsbaserad grund som innebär att rekommendationerna i nationella riktlinjer har fått genomslag i verksamheterna. 

· Vi tar kontinuerligt del av kunskap och erfarenheter från brukarorganisationer och idéburna verksamheter. 

· Insatser koordineras med hälso- och sjukvård. 

· Systematisk uppföljning bidrar till långsiktig kunskapsutveckling och lärande. 
Det stadsövergripande styrdokumentet är översänt till Stadsledningskontoret för fortsatt beredning.

Liknande nyheter

Förebygg.nu – konferens 15-16 nov 2017

18 maj, 2017

Folkets Hus i Göteborg Nu går det bra att anmäla sig till årets kunskapskonferens kring det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobaksområdet! Anmäl…


ANDT på schemat- filmad utbildningsdag

CAN
10 maj, 2017

Kristofer Odö från CAN visade hur man som lärare kan integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen med hjälp av ett…


Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg?- dokumentation

Ann-Sofie Hermansson
10 maj, 2017

Nu finns filmer och bildspel från konferensen 27 april publicerade på Kunskapskällar’n. Inledningstal gavs av kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson och en sammanfattning av dagen gavs…


Dags för årets grundutbildning om dopning! 

dopning_bildgym
2 mars, 2017

För andra året i rad ordnar samverkansgruppen för ett dopningsfritt Göteborg en halvdagsutbildning om dopning. Förra året var intresset för utbildningen mycket stort så anmäl…


Stadens nya plan för att utveckla och stärka missbruksvården börjar ta form

1 februari, 2017

En jämlik och likvärdig hjälp för personer med missbruk – det är målet med stadens nya plan för missbruksvården. – Det ska inte spela någon…