Plan för ökad trygghet i fritidsverksamheter

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Gängkriminalitet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och polisen har Social utveckling tagit fram en trygghetsplan för fritidsverksamheter.

Trygghetsplanen gäller för:

  • Fritidsgårdar
  • Ungdomssatsning
  • Bemannade lekplatser
  • Mötesplatser

Ur inledningen:

”När man arbetar på ungdomars arena händer många härliga och positiva saker. Ute i våra områden på kvällar och helger kan det också uppstå situationer som skapar oro och rädsla hos såväl personal som ungdomar. Vi vet av erfarenhet att ribban lätt höjs om en situation successivt förvärras. Många situationer med inslag av hot och våld anmäls inte till polis och skrivs inte alltid in i de rapportsystem som finns.

Vi tror att det kan vara till hjälp att prata ihop sig på arbetsplatsen innan saker inträffar. Denna trygghetsplan är tänkt som en utgångspunkt för en sådan genomgång. I den lokala hot- och våldsplanen för varje kommunalt fritidsområde kan man sedan anpassa åtgärder till de förhållanden och behov som finns.”

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
17 november, 2018

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan…


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
20 juni, 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer…


Utbildning om unga och partnervåld

20 juni, 2018

Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och partnervåld. Utbildningen riktar sig till…


Nationell kampanj om hedersrelaterat våld och förtryck – ”Att vara orolig för en kompis”

Två vänner med ryggen mot kameran
15 maj, 2018

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas…