Plan för ökad trygghet i fritidsverksamheter

Publicerad den

Brottsförebyggande arbete Gängkriminalitet Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och polisen har Social utveckling tagit fram en trygghetsplan för fritidsverksamheter.

Trygghetsplanen gäller för:

  • Fritidsgårdar
  • Ungdomssatsning
  • Bemannade lekplatser
  • Mötesplatser

Ur inledningen:

”När man arbetar på ungdomars arena händer många härliga och positiva saker. Ute i våra områden på kvällar och helger kan det också uppstå situationer som skapar oro och rädsla hos såväl personal som ungdomar. Vi vet av erfarenhet att ribban lätt höjs om en situation successivt förvärras. Många situationer med inslag av hot och våld anmäls inte till polis och skrivs inte alltid in i de rapportsystem som finns.

Vi tror att det kan vara till hjälp att prata ihop sig på arbetsplatsen innan saker inträffar. Denna trygghetsplan är tänkt som en utgångspunkt för en sådan genomgång. I den lokala hot- och våldsplanen för varje kommunalt fritidsområde kan man sedan anpassa åtgärder till de förhållanden och behov som finns.”

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre
17 november, 2018

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan…


God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar

Fältarbetare på stan. Foto: Peter Svenson.
20 juni, 2018

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb och många aktiviteter för unga….


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
20 juni, 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer…


Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…