Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

Publicerad den

Sexuell hälsa

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex- och samlevnad. Det är några av målen i stadens SRHR-plan som klubbades igenom i kommunfullmäktige den 25 oktober.
– Göteborg ska bli en mer jämlik stad. SRHR är en viktig aspekt av de mänskliga rättigheterna, och det finns stora skillnader mellan grupper i sexuell utsatthet och sexuell hälsa. Det måste vi ta oss an, säger Lotta Lidén Lundgren, verksamhetschef för Social utveckling vid Social resursförvaltning.

Det övergripande målet med planen är att Göteborgs Stads verksamheter ska tillgodose och främja sexuella och reproduktiva rättigheter. Tidigare har ett övergripande arbete på SRHR-området saknats i Göteborg, även om det finns ett pågående arbete med till exempel jämställdhet, hbtq-frågor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
– Nu får vi möjlighet att ta ett mer heltäckande grepp, säger Lotta Lidén Lundgren.

Kränkningar och hatbrott
Svensk och internationell forskning är tydlig – när sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodoses och främjas får det många positiva effekter. Det kan exempelvis leda till minskade antal oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner, kränkningar och hatbrott.

Sämre tillgång
Äldre, de med migrationserfarenhet, personer med funktionsnedsättning och de som lever i social utsatthet – det är grupper som idag har sämre tillgång till sina sexuella rättigheter. Här ingår också personer med erfarenhet av sex mot ersättning och de vars sexuella eller reproduktiva rättigheter kränks. Även barn och unga är viktiga målgrupper för det främjande och förebyggande arbetet med SRHR.

Avgörande med undervisning i skolan
För att ge barn och unga kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter är en god sex- och samlevnadsundervisning avgörande. Studier visar att endast hälften av unga mellan 15 och 29 år upplever att de fått tillräckliga kunskaper i skolan. Skolinspektionens senaste granskning visar också att många lärare upplever att sex- och samlevnad är ett svårt ämne att undervisa i och efterfrågar kompetensutveckling.
Unga med intellektuella funktionsnedsättningar och unga nyanlända har särskilda behov av anpassad information.

Stärka och förebygga
För att bättre täcka in hela SRHR-området ska nu Göteborgs Stad bland annat:
• Stärka det förebyggande arbetet mot sexuellt våld
• Säkerställa en god sex- och samlevnadsundervisning
• Ge relevant information om SRHR till de som möter stadens verksamheter
• Stärka samverkan mellan verksamheter som ger stöd, rådgivning och vård inom SRHR-området
• Ta hänsyn till SRHR-aspekter i utformandet av lokaler, till exempel på äldreboenden och boenden med särskilt stöd. Det handlar om att värna individens integritet.

Social resursnämnd har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram en plan för Göteborgs stads arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2019 – 2022. Planen är framtagen i samverkan med olika aktörer i stadens verksamheter och representanter för civilsamhällets organisationer och gäller i fyra år.

FAKTA: SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vid frågor om SRHR-planen: Kontakta Kajsa Björnestedt, utvecklingsledare SRHR

Liknande artiklar

”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…


Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

20 april, 2016

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: ”Relationer, övergrepp och droger…


Så hänger SRHR och socialt arbete ihop

23 oktober, 2015

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men hur hänger SRHR ihop med socialt arbete? Och varför är det viktigt att föra samman de…


Ta hjälp av kortet som uppmuntrar till hepatitvaccination

17 december, 2014

Vaccination mot hepatit A och B är ett viktigt skydd för personer med intravenöst missbruk. Nu finns ett praktiskt litet kort som underlättar för dig…


Därför vill vi fortsätta att uppmärksamma World Aids Day

1 december, 2014

Den 1 december är det Världsaidsdagen, eller World Aids Day. Men varför ska vi egentligen fortsätta att uppmärksamma den? Hör vad Hanna Rahm som jobbar…