Projektet Snacka sex ska förbättra hemlösas sexuella hälsa

Publicerad den

Erika Wikström och Eva-Maria Eriksson. Foto: Anders Magnusson

Sexuell hälsa

Personer som lever i hemlöshet är mer sexuellt utsatta och tar ofta större sexuella risker än andra. Med projektet Snacka sex vill Social resursförvaltning ge hemlösa bättre tillgång till information, stöd och möjligheter att prata om sex. Projektet är det första i sitt slag i Sverige.

Under hösten startar projektet Snacka sex på Social resursförvaltnings akutboenden, kvinnoboenden och träningsboenden. Två projektledare ska erbjuda samtal i grupp på boendena med alla som vill.

Säkrare sex, relationer och normer

Det kan till exempel handla om säkrare sex, relationer, kroppen och normer kring sexualitet. De ska också informera om vilken hjälp som finns att få och stötta personalen i hur de med enkla medel kan förbättra den sexuella hälsan, till exempel genom att se till att det finns kondomer tillgängliga. De hoppas också kunna erbjuda provtagning för könssjukdomar på plats i boendena.

— Sex och sexualitet en del av alla människors liv och det finns ett stort behov av att prata om sex. Men det är lättare att säga att du har ont i foten än att du blöder i underlivet. Vi hoppas kunna göra det pratbart, säger Eva-Maria Eriksson som tillsammans med Erika Wikström är projektledare för satsningen.

Ska förbättra den sexuella hälsan

Målet är att förbättra de boendes sexuella hälsa. Många har levt turbulenta liv med missbruk och psykisk ohälsa och har ofta erfarenheter av oskyddat sex, att ha varit utsatta för sexuella övergrepp eller av att ha sålt sex. Samtidigt kan de sakna teoretiska kunskaper om sex och sexualitet.

Man kan ha väldigt mycket erfarenheter, men kanske inte vet hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar eller vart man vänder sig för att söka hjälp. Det är en sexuell rättighet att få den informationen, säger Erika Wikström.

En rättighet

Idén till Snacka sex kom från arbetet med STINA-projektet, ett utbildningsprojekt om sexuell hälsa, hiv och missbruksbehandling för enheter som möter personer med missbruk och beroende i sitt arbete.

–STINA syftade till att öka kunskapen hos personalen, men personalen såg snart att det inte räckte. Vi behövde också skapa tillfällen för de boende att få information, möjlighet att diskutera, testa sig för könssjukdomar och så vidare. Alla människor, även den som står utanför samhället ska ha rätt till kunskap om sex och sexualitet så att man kan fatta sina egna beslut, säger Eva-Maria Eriksson.

Projektet finansieras med ekonomiskt stöd på drygt 400 000 kronor från Folkhälsomyndigheten och pågår under hösten 2015. Social resursförvaltning kommer ansöka om ytterligare medel för att fortsätta arbetet även under 2016.

Vill du veta mer?

Kontakta:

Eva-Maria Eriksson, projektledare
telefon: 0722-02 17 66
e-post: eva-maria.eriksson@socialresurs.goteborg.se

Erika Wikström, projektledare
telefon: 0722-00 27 40
e-post: erika.wikstrom@socialresurs.goteborg.se

Liknande nyheter

Vaddå SRHR? SRHR-teamet erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst

1 juli, 2019

Tvångsmässigt sexuellt beteende, att åldras med hiv, att prata om sex och relationer med unga nyanlända. Stadens SRHR-team erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst. Ta…


Hbtq och våldsutsatthet – Föreläsningsserie hösten 2019

23 maj, 2019

Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer….


Okunskap om hiv stigmatiserar

30 november, 2018

Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en…


Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…