Här hittar du kartläggningar, rapporter och undersökningar från Social utveckling. Du hittar även ett urval av publikationer från andra aktörer.

  Skolelevers drogvanor Göteborg 2019

  Publicerad 2019
  Skolelevers drogvanor 2019 Rekordlågt drickande - men inställningen till cannabis oroar Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Samtidigt tycker allt färre att cannabis är skadligt. Det visar en ny undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor. Göteborgs Stad har för sjätte gången kartlagt drogvanorna bland samtliga…

  Brott och trygghet - statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

  Publicerad 2018
  Syftet med rapportserien Brott och trygghet är att ge en samlad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Rapporten innehåller information från flera olika källor. Rapporten innehåller bland annat resultat från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, Nationella trygghetsundersökningen Lokal. Undersökningen ger svar på hur boende i olika lokalpolisområden svarat på frågor om…

  Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

  Publicerad 2018
  Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Lägesbilden utgår från de rekommendationer som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram; Handledning och rekommendationer för att ta fram en lokal lägesbild och handlingsplan. Den avser i huvudsak händelser och…

  Brott och trygghet - statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

  Publicerad 2017
  Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i staden. Vad gäller otrygghet ökade den mycket mellan åren 2015 och 2016 i staden, i linje med resten av riket. Rapporten bygger på tre olika källor:…

  Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Östra Göteborg

  Publicerad 2017
  Stadsdelsrapport Drogvaneundersökningar Östra Göteborg