Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik? Välkommen till ett seminarium med föreläsningar och dialog i grupper.

Recoverymodellen får ett allt större genomslag i Europa och andra delar av världen när det gäller insatser för personer med ett etablerat missbruk och beroende. Modellen innebär att man, istället för att fokusera på ett område åt gången, arbetar samordnat; missbruksbehandling, boende, sysselsättning, fritid, socialt nätverk etc.

Du får ta del av aktuell forskning och kunskap inom området, reflektera och samtala kring vad detta innebär i praktiken samt ta del av goda exempel och insatser från Storbritannien. Seminariet är en del av ett pilotprojekt i Majorna Linné där man utforskar möjligheterna att inkludera ett recoveryorienterat perspektiv i stadsdelens arbete. 

Målgruppen för seminariet är medarbetare och chefer som arbetar med missbruk och beroende. Föreläsningen sker på engelska.

Tid: Torsdag 6 december klockan 08.30 – 12.00.
Plats: Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén.

Läs mer och anmäl dig senast den 29 november här.

Liknande nyheter

Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg

25 oktober, 2018

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt ökar missbruket av cannabis och…


Ny rapport, Cannabis och unga i Göteborg

24 oktober, 2018

En ny kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg har släppts. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever som genomförts i staden sedan…


Konferens Narkotikafri grundskola

16 oktober, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Varmt välkommen till en…


Förebyggande antidopingutbildning

13 september, 2018

Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningar i Göteborg Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs…


Ny rapport: Cannabis – den vanligaste drogen bland unga

11 september, 2018

Välkommen till en halvdags uppdatering om cannabisläget bland våra ungdomar. En ny rapport kommer att lämnas ut, Cannabis bland unga i Göteborg. Det är en…