Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur kan kunskapen omsättas till praktik? Välkommen till ett seminarium med föreläsningar och dialog i grupper.

Recoverymodellen får ett allt större genomslag i Europa och andra delar av världen när det gäller insatser för personer med ett etablerat missbruk och beroende. Modellen innebär att man, istället för att fokusera på ett område åt gången, arbetar samordnat; missbruksbehandling, boende, sysselsättning, fritid, socialt nätverk etc.

Du får ta del av aktuell forskning och kunskap inom området, reflektera och samtala kring vad detta innebär i praktiken samt ta del av goda exempel och insatser från Storbritannien. Seminariet är en del av ett pilotprojekt i Majorna Linné där man utforskar möjligheterna att inkludera ett recoveryorienterat perspektiv i stadsdelens arbete. 

Målgruppen för seminariet är medarbetare och chefer som arbetar med missbruk och beroende. Föreläsningen sker på engelska.

Tid: Torsdag 6 december klockan 08.30 – 12.00.
Plats: Ullevi restaurang och konferens, Paradentrén.

Läs mer och anmäl dig senast den 29 november här.

Liknande nyheter

Mariamottagningarna, storstadsrapport

18 juni, 2019

Ny rapport släppt! Här beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2018 avseende användning av…


Tonårsföräldrar

13 juni, 2019

Snart är det dags för skolavslutning och sommarlov. För många ungdomar är det starten på en lång härlig sommar men skolavslutningstider är också en period…


Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

16 maj, 2019

Dokumentationer från heldagskonferensen 14 maj hittar du här! Medverkade gjorde bland andra polis, Mini-Maria och socialtjänst.


Recoverymässa – unik dag med fokus på att bygga drogfrihet

8 april, 2019

Den 11 april ordnas en unik dag med fokus på recovery – det stöd som behövs för att kunna komma tillbaka till samhället och leva…


Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

4 april, 2019

Välkommen på heldagskonferens tis 14 maj!  Medverkar gör bland andra polis, Mini-Maria och socialtjänst.   Läs mer och anmäl dig här