Recoverydagen 2020 framflyttad

Publicerad den

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

Med anledning av Covid-19 är Recoverydagen som planerats i maj istället framflyttad till september. Exakt datum meddelas längre fram.

Välkommen till en dag som fokuserar på att sprida hopp och möjligheter om att komma tillbaka till samhället och leva ett drogfritt och delaktigt liv. Recoverydagen arrangeras i september för andra året i rad.

Recovery Göteborg går ut på att finna vägar för att stärka individens och samhällets resurser och bygga upp ett ”recoverykapital”. Vi vill visa på den bredd av organisationer och möjligheter som finns i staden för att hitta sociala sammanhang och ett rikt och meningsfullt liv. Under dagen ligger fokus på återhämtningsprocessen, för att visa att människor i recovery är en tillgång för samhället och en del av lösningen. Syftet är att förmedla hopp och dela erfarenheter.

Arrangörer för dagen är Recoverynätverket, SDF Norra Hisingen och Social resursförvaltning.

Innehåll: Scenprogrammet bjuder på personliga berättelser om recovery och goda exempel från både civilsamhället och kommunala verksamheter. Förutom ett spännande scenprogram kommer det även att ges möjlighet att mingla med de många utställare som kommer att vara på plats. Kom och träffa föreningar och organisationer för att lära er mer om stödet som de kan ge till människor som vill lämna ett missbruk/beroende.

Målgrupp: Alla är välkomna. Kom ihåg att stämma av med din chef först.

Datum: September, exakt datum och tid uppdateras längre fram.

Plats: Selma Lagerlöfs Center.

För mer information: Linda Nilsson, linda.2.nilsson@socialresurs.goteborg.se, 031-367 93 97

Läs mer:
https://www.facebook.com/recoverygoteborg/

Liknande nyheter

Varmt välkommen till ett seminarium om Spel för dig som möter unga!

Casino online
15 januari, 2021

Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande…


Cannabis på schemat

Skolskåp
21 december, 2020

Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis? Denna inbjudan vänder sig till pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan inom de fristående och kommunala skolorna i…


Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

3 september, 2020

Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer,…


Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

16 juni, 2020

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol,…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

12 juni, 2020

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol…