Så påverkar lagen kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism

Publicerad den

Stöd till socialtjänsten Våldsbejakande extremism

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskrivs både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra.

Kommunens möjlighet att motverka att unga människor dras till våldsbejakande extremism är att arbeta förebyggande. Socialsekreterare, lärare, skolsköterskor, ungdomsledare,
fältassistenter är de yrkesgrupper som i första hand kommer i kontakt med personer som sympatiserar med våldsbejakande extremism. Det är också främst inom dessa områden som det förebyggande arbetet måste ske.

Arbetet påverkas av flera lagar

SKL tar i promemorian upp hur dessa yrkesgrupper påverkas av olika lagar, till exempel skollagen, det kommunala informationsansvaret och LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga). Det ges också en beskrivning av vad som är socialtjänstens yttersta ansvar.

Läs mer på SKL:s webbsida.

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

21 juni, 2018

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under…


Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…