Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år

Publicerad den

Sexuell hälsa

SoS_tidigare_ar

Stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan och lyfter hur de kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer i undervisningen. Materialet visar hur personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Skolverkets förhoppning är att materialet ska bidra till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, samhälls- och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga perspektiv.
Länk till Skolverkets webbplats

Liknande forskningsinlägg

Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

20 april, 2016

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: ”Relationer, övergrepp och droger…


Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

19 december, 2014

  Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och…


Unga risktagande – En kartläggning av socialtjänstens arbete kring unga risktagande och sexualitet

18 november, 2014

Ungas fysiska och psykiska ohälsa ökar i Sverige samtidigt som studier visar på att unga som har varit i kontakt med socialtjänsten utifrån exempelvis institutionsplaceringar,…


Normbrytande liv i Göteborg

28 augusti, 2014

Göteborgs stad har det senaste decenniet tagit flera – och nödvändiga – steg framåt för att Göteborg ska vara en god stad att leva i…


Att förebygga hiv och STI

24 mars, 2014

Denna vägledning i förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna är den andra bearbetade upplagan av Att förebygga hiv och STI bland unga vuxna: Kunskap…