Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

Publicerad den

Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson

Brottsförebyggande arbete Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning

Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet från Social resursförvaltning.

Den senaste statistiken från polisen visar att antalet skjutningar minskat från 40 år 2016 till 16 år 2017 för Storgöteborg. Till Storgöteborg hör lokalpolisområdena City, Hisingen, Nordost, Syd, och Kungälv-Ale.

Inga skjutningar i Biskopsgården

I Biskopsgården, som tidigare varit en hård drabbad stadsdel, har ingen skjutning ägt rum under 2017. Jörgen Thorén är lokalpolisområdeschef för Hisingen och berättar om vilka framgångsfaktorer han ser i arbetet.

– Dels har vi haft en väldigt bra lägesbild. Genom den har vi kunnat identifiera rätt platser, vid rätt tidpunkter och kunnat jobba mot rätt individer. Vi har lyckats lagföra många av de grovt kriminella och även prioriterat hårt att vara ute de tider på dygnet när vi vet att de kriminella är aktiva.

Samtidigt trycker han på vikten av att andra krafter tar vid när de kriminella gripits.

– Om vi kan få till ännu mer fler konkreta aktiviteter med hjälp av de goda krafterna, som stadsdelsförvaltningen, civilsamhället och andra aktörer, då kan vi nå oerhört långt.

Rapport med tre olika källor

Rickard Silva är utvecklingsledare i Social resursförvaltning och har skrivit den nya rapporten om brott och trygghet. Förutom statistik om brottstyper i Göteborg, som skjutningar, misshandel och stölder innehåller den också svar om trygghet och otrygghet från boende i staden.

Svaren har varit möjliga att få tack vare den specialbeställning som Social resursförvaltning gjort till Brottsförebyggande rådet, som varje år genomför den Nationella trygghetsundersökningen.

Otryggheten stor

Rickard Silva har i sina resultat kunnat se hur otryggheten ökade mycket mellan åren 2015 och 2016 i Göteborg, i linje med riket i stort. Det finns samtidigt lokala skillnader mellan stadsdelarna, men resultatet för Göteborg som helhet är ändå något att ta på allvar, menar han.

– Mellan de åren ser vi en stor ökning, säger Rickard Silva. Det är allvarligt att många känner otrygghet och där följer Göteborg samma trend som övriga storstadsregioner. Det handlar till exempel om oro för att vistas ute på kvällen och oro för att närstående ska drabbas av brott.

Varför är otryggheten stor idag?
– Dels har vi haft några uppmärksammade och brutala dåd i Göteborg de senaste åren, som fått mycket uppmärksamhet, det påverkar människor. Sedan kan vi lägga till situationen i omvärlden, som terrordåd och flyktingströmmar, som också kan påverka.

Liknande artiklar

Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism – tidslinje

25 juni, 2015

Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs…


Om våldsbejakande extremism

25 juni, 2015

Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp…


Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

30 december, 2014

Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett…


Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

30 december, 2014

Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli…


Göteborg har ny styrgrupp för positiv supporterkultur

30 juni, 2014

Fånga upp unga i riskmiljö och hitta en dialog med supportrarna. Det är några av de saker som samverkansgruppen i supporterfrågan jobbar med. Nu har…