Social utvecklings årsrapport – en sammanfattning

Publicerad den

Under året genomförde Social utveckling 732 kompetenshöjande insatser, med sammanlagt 16 563 deltagare. För att möjliggöra våra uppdrag leder eller ingår vi i många nätverk- och samverkansgrupper. Utifrån teamens olika uppdrag utgår vi från vår målsättning att bidra till ett samhälle där alla Göteborgare har rätt till goda och likvärdiga livsvillkor, som ökar förutsättningarna för god hälsa, i ett samhälle som bygger på delaktighet, tillit och trygghet.

2016 fick också Social utveckling  en roll som processledare för det femte fokusområdet ”Strukturella förutsättningar” inom Göteborgs Stads satsning Jämlikt Göteborg.

Hela sammanfattningen hittar du till höger som en nedladdningsbar fil.