Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

Publicerad den

socialstyrelsen_våldsbejakande

Våldsbejakande extremism

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt nya utbildningsmaterial.

Under en halvdag fick ett 80-tal medarbetare och chefer från socialtjänsten höra mer om det material som myndigheten tagit fram.  

Socialtjänsten har redan mycket kunskap

Materialet om barn och unga vuxna består av tre delar och beskriver hur socialtjänsten kan förebygga, utreda och ge insatser till personer som är involverade eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

– Ett av de viktigaste budskapen var att socialtjänsten redan har flera arbetssätt och metoder för att kunna bedriva arbetet. Olga Gislén är utredare på Socialstyrelsen.

Socialtjänsten kan ofta använda befintliga arbetssätt och metoder, säger hon. För att stödja en person som vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö kan socialtjänsten bevilja till exempel stödsamtal, familjebehandling eller kontaktperson. I vissa fall kan LVU användas. Det gäller också att använda samverkansformer som redan är uppbyggda.

Under dagen lyftes aktörer i civilsamhället som viktiga, till exempel när det handlar om samtal med religiös inriktning eller om avhopparverksamhet.

Utanförskap, problem i skolan och normbrytande beteenden

Personer som är eller riskerar involveras i våldsbejakande extremism har ofta en komplex problembild med utanförskap, problem i skolan, tidigt missbruk, kriminalitet eller andra normbrytande beteenden. Ibland förekommer också hot mot den som vill lämna en våldsbejakande miljö.

 

stödmaterial_våldsbejakande_socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Boustedt Hedvall, även hon utredare på Socialstyrelsen, berättar hur våldsbejakande extremism i socialtjänsten oftast inte dyker upp som ett separat spår, utan som en del i andra ärende.

– Det kan till exempel vara när personer söker ekonomiskt bistånd eller i ärenden som rör våld i nära relationer, säger hon.

Finns det något särskilt som medarbetare i socialtjänsten kan vara uppmärksamma på?

– Här gäller samma principer som vid andra områden, säger hon. Det handlar om att söka kunskap, utgå från individen, ta reda på fakta och om att våga ställa frågor.

Kan det finnas en rädsla för att arbeta med de här frågorna? 

– Ja, det kan det, säger hon. Det är en fråga som kan verka skrämmande och främmande, och det kan finnas en rädsla för att själv bli utsatt för hot eller våld. Vad gäller arbetet med återvändare och stöd till de som återkommit från till exempel Syrien eller Irak är samhällsdebatten ganska polariserad.

– Även om man som socialarbetare gör sitt arbete helt enligt lagstiftningen, det vill säga ger en insats som individen behöver och har rätt till, kan man möta åsikter om att man gör fel som överhuvudtaget befattar sig med dessa personer, fortsätter Maria Boustedt Hedvall. Då måste man komma ihåg att socialtjänstens uppgift inte handlar om att utreda personers brottsliga handlingar, utan att bistå invånare i kommunen med det stöd och den hjälp som de behöver – oavsett vilka åsikter de må ha.   

Anna Brodin

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…


Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

våldsbejakande
6 december, 2017

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som…


Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

ososchatten_radda_barnen_radikalisering
4 december, 2017

Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet. Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet…