Socialtjänsten får kunskapsstöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

Publicerad den

Stöd till socialtjänsten Våldsbejakande extremism

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som ska fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Den behandlar vägar in i och ut ur våldsbejakande extremism, upptäckt, utredning, insatser, stöd till anhöriga, samverkan, relevant lagstiftning. Syftet är att vara ett stöd för socialtjänsten i ärenden där barn och unga vuxna är eller riskerar att bli involverade i våldsbejakande extremism.

Liknande nyheter

Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

21 juni, 2018

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under…


Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…


Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

våldsbejakande
6 december, 2017

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som…