I ett jämlikt Göteborg har alla göteborgare likvärdiga livsvillkor. Så är det inte idag. Var du växer upp och bor spelar stor roll för vilka förutsättningar du får i livet.

Det civila samhället är och har alltid varit en viktig aktör när det gäller att identifiera nya behov och målgrupper i samhället. Social resursförvaltning har därför ett viktigt uppdrag att på olika sätt stödja och möjliggöra för organisationer och sociala företag att bedriva sin verksamhet, bland annat genom ekonomiskt stöd.

Den här utlysningen omfattar drygt 5 miljoner kronor och ansökan ska gälla sådant som syftar till att öka den sociala hållbarheten i Göteborg. Initiativ i särskilt utsatta områden kommer att prioriteras. Verksamheten måste bidra till något eller några av dessa mål:

  • God start i livet och goda uppväxtvillkor
  • Skapa förutsättningar för arbete
  • Skapa förutsättningar för hållbara och jämlika livsmiljöer
  • Delaktighet, inflytande och tillit

Så här söker organisationer medel

Fram till 16 februari 2018 klockan 14.00 kan ideella organisationer i Göteborg söka medel via e-tjänst för bidrag till föreningar (www.bok.goteborg.se). I e-tjänsten heter bidraget Utvecklingsmedel. Beslut kommer att fattas i april och medlen kommer att delas ut därefter.För att kunna söka bidraget behöver ni kontakta en av av våra handläggare. E-postadress och telefonnummer hittar ni till höger på sidan.