Här kan du läsa om att söka bidrag för hivförebyggande arbete.  

Det är Folkhälsomyndigheten som har i uppdrag att samordna det nationella hiv- och STI-förebyggande arbetet.