Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020

Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR vi har tänkt att genomföra arbetet. Vårt fokus framåt är att kunna möta  behov och erbjuda ett mer kvalificerat och likvärdigt stöd än idag. Alla som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i staden är betydelsefulla i det kommande arbetet. Planen har  fastställts av kommunledningen och är nu ett av stadens styrande dokument.

Läs mer

 

Liknande nyheter

Vad kan ungdomars minskade drickande ha för betydelse i framtiden?

28 juni, 2018

Det är historiskt låga nivåer när det gäller ungdomars alkoholanvändning. Alla dricker mindre även de som dricker mest. Minskningen har skett stadigt i över 15…


Unik internationell narkotikakonferens i Göteborg

26 april, 2018

Möter du människor med missbruk i ditt arbete? I maj hålls en stor konferens i Göteborg som samlar några av världens ledande forskare, politiker och…


Narkotikafri gymnasieskola- heldagskonferens

15 mars, 2018

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…


Etablerat missbruk och beroende

23 november, 2017

Nu finns planen för Etablerat missbruk och beroende publicerad. Oavsett stadsdel ska personer med missbruk få likvärdig hjälp. Det är en av grundförutsättningarna i Göteborgs…


Utbildning om kvinnor och dopning

14 november, 2017

Platser kvar! Varför dopar sig kvinnor? Vilka utmaningar möter kvinnor när de söker vård och behandling? Välkommen till en utbildning onsdag 29 november. Två föreläsare…