INSTÄLLT – Spridningsseminarium för Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad den

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Under tre halvdagar i april bjuds medarbetare och chefer, inom Göteborgs Stad, in till spridningsseminarium för planen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Två av seminarierna är riktade till specifika verksamhetsområden och ett är öppet för alla anställda i Göteborgs Stad, se nedan.

Samtliga seminarier inleds med en presentation av planen och dess insatser, av Jeanette Stål, Stadsledningskontoret och Katarina Idegård, Social Resursförvaltning. Sedan följer en längre del av inbjudna föreläsare som pratar utifrån olika teman som knyter an till både planen och den målgrupp seminariet vänder sig till.

Anmälan

Anmälan görs via länkarna nedan senast 20 april 2020. Då antalet platser är begränsat förbehåller vi oss rätten att göra en prioritering bland deltagarna utifrån målgruppen för seminariet.

Fika

Fika serveras i en paus under samtliga seminarier, ange i anmälan om du har allergier eller speciella kostpreferenser.

Tillgänglighet

Lokalerna är anpassade med hörslinga och åtkomliga även med rullstol. Har du behov av teckentolk? Kontakta oss snarast på adressen längst ner.

Läs Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Seminarium måndag 27 april kl 13.00-16.00

Riktar sig till personal inom socialtjänsten.

13.00 Presentation av planen
14.00 Socialtjänstens uppdrag och utmaningar, med Angelica Tingström och Catarina Berndtsson, Stadsmissionen, Skyddade boenden

Plats: Burgården konferenscenter, lokal Boheme
Anmäl dig här.

Seminarium tisdag 28 april kl 13.00-16.00

Riktar sig till personal i förskola och skola samt fritid.

13.00 Presentation av planen
13.45 Förebyggande arbete mot destruktiva maskulinitetsnormer och hedersrelaterat våld och förtryck, med Alan Ali ordförande föreningen MÄN

Plats: Burgården konferenscenter, lokal Boheme
Anmäl dig här.

Onsdag 29 april kl 13.00 -16.00

Riktar sig till personal som möter utsatta oavsett verksamhet.

13.00 Presentation av planen
13.45 Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Hur upptäcker vi det? Vad gör vi sen? Med Monica Helander och Soleyman Ghasemiani från Dialoga – kompetenscentrum mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Plats: Stadsmuseet, lokal Wallenstamsalen
Anmäl dig här.

Kontakt: Jeanette Stål, Stadsledningskontoret, jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se, 031-368 03 13

Liknande nyheter

Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2020

Personer som sitter ner och för anteckningar.
22 juni, 2020

Våld i nära relationer tar inte paus under samhällskriser som Covid-19. Det gör inte heller Dialogas utbildningsinsatser. Kompetensutvecklingen fortsätter, anpassad utifrån restriktionerna med anledning av…


Dialoga erbjuder webbinarium – Barnfrågor om våld

27 maj, 2020

9 juni anordnar Dialoga ett webbinarium om att ställa systematiserade frågor om våld till barn. Under webbinariet presenteras ”Barnfrågor om våld”, som är en del…


Dialoga ställer in utbildningar terminen ut på grund av Covid-19

13 april, 2020

Med anledning av Covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in samtliga utbildningar och föreläsningar resten av terminen. Till hösten planerar vi…


Kostnadsfri utbildning om utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

Ung kvinna som håller upp en rosa mask framför sitt ansiktet.
9 mars, 2020

Under våren 2020 erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning för socialtjänsten, om att arbeta med utredningsärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.  Läs mer om innehåll och…


Kostnadsfria utbildningar om att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare

21 januari, 2020

Under våren erbjuder Dialoga två halvdagsutbildningar med fokus på arbete med och bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. 27 mars: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning…