Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår

Publicerad den

Sexuell hälsa

Vadå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter.

Arbeta preventivt mot sexuellt våld inom funktionsstöd, Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende, Kvinnlig könsstympning, Att jobba med hbtq-ungdomar, Äldreomsorg och hbtq -måste jag in i garderoben för att jag blivit gammal? Stadens SRHR-team erbjuder flera intressanta föreläsningar online via Teams i vår. Säkra din plats genom att boka in dig redan nu. Föreläsningarna är kostnadsfria.

 
Program våren 2021

 
10 februari 09:00-12:00 Via Teams
Arbeta preventivt mot sexuellt våld inom funktionsstöd

Alla har rätt att känna till sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Personer som lever med intellektuella funktionsnedsättningar behöver ofta anpassad information för att tillgodogöra sig kunskaperna. Många kan behöva träna på att sätta egna gränser, tolka andras signaler och att respektera dem. Hur kan vi göra för att träna på det? Går det att arbeta preventivt för att minska på riskbeteenden?

Föreläsningen kommer att lyfta fram olika metoder och arbetssätt för att arbeta stärkande inom verksamheten.

Målgrupp: Personal inom funktionsstöd

Anmäl dig till föreläsningen Arbeta preventivt mot sexuellt våld inom funktionsstöd längst ner på sidan

 

19 mars 09:00-12:00 Via Teams
Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende

Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Verksamheten erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Föreläsningen väntas ge ökad kunskap om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende för dig som möter personer i sexuell utsatthet.

Målgrupp: Du som arbetar inom socialtjänst, elevhälsa, polis, domstol, Migrationsverket m.fl.

Anmäl dig till föreläsningen Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende längst ner på sidan

 

19 april 13:00-16:00 Via Teams
Kvinnlig könsstympning

Socialstyrelsen beräknar att det finns ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning. Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus tar emot patienter, från 13 år, som har problem orsakade av könsstympning. Det kan handla om fysiska besvär som t ex svårigheter när man kissar, smärta vid menstruation, samlagssmärta eller olika psykiska besvär.

Personal från Vulvamottagningen kommer berätta om könsstympning generellt, vilken hjälp som erbjuds på Vulvamottagningen och leda oss i ett samtal om hur ämnet kan lyftas i de verksamheter vi befinner oss i.

Målgrupp: Alla stadens verksamheter som möter kvinnor.

Anmäl dig till föreläsningen Kvinnlig könsstympning längst ner på sidan

 

20 maj 9:00-12:00 Via Teams
Äldreomsorg och hbtq -måste jag in i garderoben för att jag blivit gammal?

Äldre invånare som identifierar sig som hbtq-personer har levt i en tid där deras identitet varit kriminaliserad och sjukdomsförklarad. Aktuell forskning visar att äldre hbtq-personer är oroliga för vad som ska hända när de blir i behov av omsorg. Måste ett inträde i Göteborgs Stads äldreomsorg innebära att gå tillbaka in i garderoben?

Denna halvdag innehåller tre föreläsningar: Hbtq-personers uppfattningar om äldreomsorg. Minoritetsstress som orsak till ohälsa. Att åldras som hivpositiv. 

Målgrupp: Medarbetare på alla nivåer inom äldreomsorgen

Anmäl dig till föreläsningen Äldreomsorg och hbtq -måste jag in i garderoben för att jag blivit gammal? Längst ner på sidan

 

3 juni 9:00-12:00 Via Teams
Trygga mötesplatser för hbtq-ungdomar

Barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. För att tillgodose den rättigheten även för hbtq-personer behöver Göteborgs Stad erbjuda trygga och jämlika mötesplatser och aktiviteter där hbtq-personer blir synliggjorda och respekterade. Vad är viktigt att tänka på i arbetet med dessa barn och ungdomar? Hur kan vi skapa trygga mötesplatser och arbeta mer inkluderande?

Föreläsningen innehåller lärdomar från House of Colours och GIA (Gays in Angered), två fritidsverksamheter inom Göteborgs Stad som vänder sig specifikt till unga hbtq-personer. Dessutom berättar MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor) om resultaten från sitt regeringsuppdrag där de undersökt förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.

Målgrupp: Medarbetare inom fritidsverksamheter och aktiviteter för barn och ungdomar.

Anmäl dig till föreläsningen Trygga mötesplatser för hbtq-ungdomar längst ner på sidan

 

 

Välkommen till vårens föreläsningsserie om SRHR!

Föreläsningarna är kostnadsfria. Maila till srhr@socialcentrum.goteborg.se om du har frågor.

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Vårt arbete syftar till att stödja stadens verksamheter i att synliggöra och tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter samt att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Vi erbjuder kompetensutveckling för stadens medarbetare och jobbar bland annat med att: erbjuda utbildningar och kurser, genomföra projekt och kartläggningar.

Liknande okategoriserade

Hiv idag: sex med noll risk för överföring

9 november, 2020

  World Aids Day hålls den 1 december varje år, ett stöd för människor som lever med hiv och en minnesdag för alla som gått…


Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

ryggar
9 september, 2020

Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din…


Vad undrar du om trans?

4 september, 2020

Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor. Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli…


Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

2 juli, 2020

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om…