Stadens nya plan för att utveckla och stärka missbruksvården börjar ta form

Publicerad den

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)

En jämlik och likvärdig hjälp för personer med missbruk – det är målet med stadens nya plan för missbruksvården. – Det ska inte spela någon roll var i staden du bor eller vilket socialkontor du tillhör. Samma stöd ska vara tillgängligt för alla, säger utredaren Ann Karlsson. Planen anger färdriktning, strategiska utvecklingsområden och mål för vad staden ska uppnå under perioden 2018-2020. – Det handlar bland annat om att samordna hjälpen så att den blir tillgänglig för alla, stärka brukarinflytandet, skapa en vårdkedja för vuxna med missbruk och att insatserna som används ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Ann Karlsson.



Liknande nyheter

Utbildning om kvinnor och dopning

14 november, 2017

Platser kvar! Varför dopar sig kvinnor? Vilka utmaningar möter kvinnor när de söker vård och behandling? Välkommen till en utbildning onsdag 29 november. Två föreläsare…


Spridningskonferens 8 dec- Etablerat missbruk och beroende i fokus

17 oktober, 2017

Plan för en stärkt missbruksvård 2018-2020 Dagen är till för att sprida kunskap om VAD vi ska göra för att utveckla vår missbruksvård och HUR…


Drogvaneundersökningen på stadsdelsnivå visar: Var femte elev oroas av föräldrarnas alkoholkonsumtion.

14 september, 2017

Nu finns resultat från drogvaneundersökningen 2016 på stadsdelsnivå. I tio stadsdelsrapporter visas trenderna de senaste tio åren när det gäller ungdomarnas användning av alkohol, narkotika,…


Konferens Narkotikafri gymnasieskola

14 september, 2017

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri arena? Konferensen vänder sig till…


Nu startar kartläggningen av det tunga missbruket i Göteborg

4 september, 2017

Möter du personer med tungt narkotikamissbruk i ditt arbete? Nu är det dags igen att kartlägga antalet personer med tungt narkotikamissbruk. Och vi behöver din…