Liknande publikationer

Skolelevers drogvanor Göteborg 2019

8 oktober, 2019

Skolelevers drogvanor 2019 Rekordlågt drickande – men inställningen till cannabis oroar Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Samtidigt tycker allt färre…


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Östra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökningar Östra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Lundby


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Västra Göteborg


Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné

14 september, 2017

Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Majorna-Linné