Liknande forskningsinlägg

Aktuell forskning

1 juli, 2015

På Göteborgs Stads webbsida http://samverkan.socialhallbarhet.se/ hittar du aktuell forskning om civilsamhället i Sverige


Staten och det civila samhället i integrationsarbetet

15 september, 2014

Rapport: Riksrevisionen har i den här rapporten granskat om staten har lyckats med sitt syfte att skapa förutsättningar för det civila samhället att medverka inom integrationsområdet…


Ny rapport från SKL om samverkan med civilsamhället

16 juni, 2014

Sveriges kommuner och landsting, SKL,  har tagit fram en rapport med exempel från 8 av de kommuner i Sverige som har någon form av överenskommelse…


Kod för ökat inflytande

28 mars, 2014

Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en…