Liknande forskningsinlägg

Aktuell forskning

1 juli, 2015

På Göteborgs Stads webbsida http://samverkan.socialhallbarhet.se/ hittar du aktuell forskning om civilsamhället i Sverige


Ny rapport från SKL om samverkan med civilsamhället

16 juni, 2014

Sveriges kommuner och landsting, SKL,  har tagit fram en rapport med exempel från 8 av de kommuner i Sverige som har någon form av överenskommelse…


Stadslandet Göteborg

16 april, 2014

Förstudien Stadslandet Göteborg har genomförts inom Utveckling Nordost, Sveriges största EU-program för stadsutveckling 2011-2013 i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg.


Kod för ökat inflytande

28 mars, 2014

Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en…