Ta hjälp av kortet som uppmuntrar till hepatitvaccination

Publicerad den

Hivprevention Sexuell hälsa

Vaccination mot hepatit A och B är ett viktigt skydd för personer med intravenöst missbruk. Nu finns ett praktiskt litet kort som underlättar för dig att uppmuntra klienter till provtagning och vaccination.

Vårdcentralerna, flera av beroendeklinikens mottagningar, Vårdcentralen Hemlösa samt Stadsmissionen erbjuder idag kostnadsfri vaccination och provtagning.

Du kan göra insats

Men de når inte alla som behöver bli vaccinerade. För att öka vaccinationstäckningen kan du som i ditt arbete möter personer med intravenöst missbruk därför göra en stor insats genom att informera och uppmana patienten att kontakta sjukvården. Smittskydd Västra Götaland har tagit fram ett kort som du kan dela ut till personer med intravenöst missbruk. Kortet ska tas med till vårdgivaren och visar att klienten är berättigad till gratis vaccin.

– Tanken är inte att korten ska ligga framme i väntrummet, utan att de ska ges personligen när du möter en klient som du anar injicerar droger eller är i riskzonen för att göra det. Kanske vet du att klienten vistas i miljöer där det finns injektionsmissbruk, säger Henrik Mellström Dahlgren, smittskyddssjuksköterska på Smittskydd Västra Götaland.

– Att då få med sig ett kort kan fungera som en mer konkret uppmaning och ge lite tyngd åt det hela.

vaccinationskort

Angeläget att vaccinera

Det är väldigt angeläget att gruppen som injicerar droger blir skyddade mot hepatit A och B, och även provtagna för hiv och hepatit C. Att erbjuda den här gruppen gratis vaccin är inget nytt.

-Men det vi nu försöker göra är att nå den här gruppen på ett nytt sätt, genom socialtjänsten, säger Henrik Mellström Dahlgren.

Just nu pågår ett utbrott av hepatit B bland framför allt personer som injicerar narkotika. Därför går Folkhälsomyndigheten ut med en uppmaning till landsting och regioner i landet att vara generösa med att erbjuda vaccin till personer i denna riskgrupp.

-Socialtjänsten har en stor kontaktyta till den här riskgruppen som annars kan vara svår att nå. Vi hoppas att de kan hjälpa oss att nå fram, säger Henrik Mellström Dahlgren.

Hepatit B är en infektionssjukdom som orsakas av hepatit B-virus (HBV), och sprids i Sverige främst genom orena injektionsnålar eller via sexuell kontakt, som samlag utan kondom. HBV orsakar inflammation i levern. Vaccinering är en effektiv åtgärd för att förhindra smittspridning.

Så får du korten

Hänvisningskorten skickas ut per post till alla socialkontor i staden, samt till berörda boenden i boendeverksamheten. Övriga kan beställa korten kostnadsfritt av Henrik
henrik.mellstrom@vgregion.se eller eller birgitta.arnholm@vgregion.se

Smittskydd Västra Götaland kommer gärna ut till er verksamhet och berättar mera.

Liknande artiklar

Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

26 oktober, 2018

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex-…


”Unga vill prata om känslor och relationer”

10 oktober, 2018

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex – samlevnadsundervisningen…


Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

20 april, 2016

                      RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: ”Relationer, övergrepp och droger…


Så hänger SRHR och socialt arbete ihop

23 oktober, 2015

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men hur hänger SRHR ihop med socialt arbete? Och varför är det viktigt att föra samman de…


Därför vill vi fortsätta att uppmärksamma World Aids Day

1 december, 2014

Den 1 december är det Världsaidsdagen, eller World Aids Day. Men varför ska vi egentligen fortsätta att uppmärksamma den? Hör vad Hanna Rahm som jobbar…