Två satsningar i Göteborg
Göteborgs Stad deltar i satsningarna mot langning i Västra Götaland, i regi av Länsstyrelsen och i samarbete med polisen. Två parallella satsningar pågår, Störa langningen och Tänk Om. Syftet är både att minska langningen till unga genom tips till polisen och skapa debatt om frågan om langning av alkohol till unga och dess konsekvenser. Den nationella satsningenTänk Om vänder sig till föräldrar och syftar till att minska berusningsdrickandet bland våra tonåringar. Föräldrar uppmanas att gå in på webbsidan, www.tänkom.nu för att få fakta och tips om tonåringar och alkohol.
Detta är ett arbete som pågår året runt och extra fokus ges under vårens storhelger och skolavslutning. Affischering sker på bussar och spårvagnar med budskapen; ”Sett någon som säljer alkohol till ungdomar? Tipsa polisen på 114 14″ och ”Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol”. Arbetet genomförs av Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen i samarbete med bland annat Göteborgs Stad, Polisen, Systembolaget, IOGT-NTO och frivilligorganisationer.
Tonårsparlören har skickats ut till föräldrar med barn som fyller 14 år sedan 2002. Det är en liten handbok, som bjuder på fakta, argument och tips som gör det enklare att prata om alkohol därhemma och förhoppningsvis skjuter upp alkoholdebuten. Ju senare alkoholdebut, desto mindre risk för framtida missbruk och andra alkoholrelaterade problem.
Läs mer om kampanjen här
I maj/juni får alla föräldrar till tonåringar hem informationsmaterial med uppmaning att inte bjuda eller köpa ut samt tipsa om langning till polisen. Även ett vykort har skickats ut till de ungdomar som fyller 20 i år med samma uppmaning

Tonåringar dricker mindre – när föräldrar sätter gränser Engagerade föräldrar som inte bjuder på alkohol hemma eller köper ut är bästa knepet för att få tonåringar att avstå från alkohol. Som förälder är man den viktigaste personen i ens barns liv och har möjlighet att tidigt rusta sitt barn att fatta egna kloka beslut. Dock visar drogvaneundersökningen i Göteborg att 12 procent i årskurs 9 och 36 procent i gymnasiet år 2 fortfarande blir bjudna hemma.
Tips som kan underlätta för dig som förälder: · Låt bli att bjuda eller köpa ut · Ha bra koll på var tonåringen och kompisarna gör och var de är någonstans · Var tillgänglig hemma eller på telefon · Diskutera med andra föräldrar och bilda nätverk · Var ute då och då tillsammans med andra vuxna där ungdomarna vistas


Om Tänk om
Tänk om är ett informationsarbete som ska öka föräldrars kunskap om tonåringar och alkohol. Forskning visar att om föräldrar sätter tydliga gränser kring alkohol så dricker också ungdomarna mindre. På webbplatsenwww.tänkom.nu uppmärksammas föräldrar på riskerna med tidig alkoholdebut och får tips och fakta som kan vara till hjälp.
Man kan inte avdramatisera alkoholdrickande genom att bjuda hemma. De ungdomar som får smaka hemma dricker snarare mer än andra. Föräldrar har mycket att vinna på att prata med andra föräldrar och sätta gemensamma gränser. Då fungerar inte argumentet ”men alla andra får ju”. När tonåringen börjar på gymnasiet och får nya kompisar är det många föräldrar som tror att de spelat ut sin roll. Men föräldrar spelar stor roll då också, som förebild, gränssättare och som den som tonåringen kan vända sig till med sina problem.
Föräldrars inställning till ungdomars drickande har helt klart förändrats. Fler föräldrar har blivit mer medvetna om hur viktigt det är med en restriktiv hållning och fler pratar om alkohol med sina tonåringar idag. I olika undersökningar kan man också se att det är färre föräldrar som bjuder sina barn på alkohol idag jämfört med tidigare.
Våren 2010 lanserades kampanjen ”Tänk om” samtidigt med Störa langningskampanjen. När 1200 personer i hela länet telefonintervjuades hade 84 % uppmärksammat någon av kampanjerna och 73 % hade också diskuterat innehållet med sina tonåringar.
Målet förTÄNK OMär att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att: · Förstå riskerna med en tidig alkoholdebut. · Inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol. · Aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år.
Insatsen genomförs av Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen i samarbete med bland annat Göteborgs Stad, Polisen, Systembolaget, IOGT-NTO och frivilligorganisationer.


För ytterligare information: Jessica Andersson, Samordnare drogförebyggande, Social resursförvaltning
tfn 031-367 91 56 , e-post: jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se
Ninve Düzgün Khelill, länsnykterhetskonsult, Länsnykterhetsförbundet tfn 031-348 07 82, e-post: ninve@lansnykterhetsforbundet.nu


Kampanjmaterial
Här finns material som du kan använda som underlag i form av pdf för att kopiera upp själva eller använda i utskick, för hemsidor etc.
Kampanjens Youtube-kanal
Film ”Hälsningar samhället”
Tänk om – broschyr
Affisch A4: Tipsa polisen Affisch A4: Tänk om……
2 st flyers med två olika budskap Flyer 1 Flyer 2
Underlag till en webbanner i tre olika format. gif png swf