Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna arbetar Social utveckling för att förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng.

I Göteborgs Stads olika stadsdelsförvaltningar pågår kontinuerligt ett förebyggande arbete mot kriminalitet och droger. Arbetet utförs till exempel av socialtjänst och polis, på skolor och fritidsgårdar eller i olika föreningar.

Stöd i arbetet till stadsdelarna

Medarbetare i de olika verksamheterna kommer på ett eller annat sätt i kontakt med ungdomar som befinner sig i riskzonen för att rekryteras till kriminella gäng.

Social utveckling fungerar som ett stöd till verksamheterna, med att exempelvis utveckla nya arbetssätt eller stötta samverkansformer.

Två samverkansformer

Social utveckling har i uppdrag att stötta och utveckla två samverkansformer i arbetet mot gängkriminalitet:

  • Samverkansformen SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) för barn och unga i riskzonen för kriminalitet.
  • Samverkansformen sociala insatsgrupper för unga vuxna som riskerar utveckla kriminell livsstil.

Aktuellt

Basutbildning i brottsförebyggande arbete

26 oktober, 2016

Med start 2017 kommer Brottsförebyggande rådet att genomföra en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. Basutbildningen riktar sig till dig som har begränsade förkunskaper eller är…


Plan för ökad trygghet i fritidsverksamheter

1 november, 2015

Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och polisen har Social utveckling tagit fram en trygghetsplan för fritidsverksamheter. Trygghetsplanen gäller för: Fritidsgårdar Ungdomssatsning Bemannade lekplatser Mötesplatser Ur inledningen: ”När…


Färre döms till sluten ungdomsvård

12 oktober, 2015

De mest ingripande påföljderna som ungdomar kan dömas till är fängelse och sluten ungdomsvård. I en ny kortanalys har Brå undersökt utvecklingen av sluten ungdomsvård…


Utvärdering klar av SSPF: skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan

sspf_utvardering
18 juni, 2015

SSPF är en struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Nu har SSPF utvärderats av FoU i Väst/GR. Utvärderingen…