Eurogang är ett nätverk med gängforskare från olika länder världen över. I juni 2016 var Social utveckling med och arrangerade en tre dagar lång workshop där ett 40-tal av forskarna deltog.

Workshopen arrangerades tillsammans med Göteborgs Universitet, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och polisen.

”Teori och praktik möts”

– Det här blir ett unikt tillfälle där teori och praktik möts, sa Torbjörn Forkby, forskare vid Göteborgs Universitet och ansvarig för workshopen i samband med konferensen. Som många andra städer i världen idag utmanas Göteborg av kriminella gäng och dess konsekvenser. Nu får de som jobbar med frågorna i Göteborg möjlighet att träffa internationellt erkända forskare på området.

Eurogang

Om workshopen

Under tre dagar träffades ett 40-tal internationella forskare och nyckelpersoner från Göteborgs Stad och polisen för en workshop om gängkriminalitet. Det var 16:e gången som forskningsnätverket Eurogang träffades, men första gången som praktiker bjudits in att delta.

Som ett genomgående tema under workshopen diskuterades situationen och interventioner mot gäng i Göteborg. Tanken med detta var att få inspel från internationella forskare kring arbetet och vad som kunde utvecklas vidare.

Nyrekrytering, våldsanvändning och avhopp

Här lyftes förebyggande arbete mot nyrekrytering till gäng, arbetet mot gängrelaterad våldsanvändning samt stöd till avhoppare. Presentationerna kopplades till internationell forskning genom forskarpresentationer. Utöver dessa teman lyftes också användningen och betydelsen av sociala medier som kommunikationsplattform och självpresentationer i gängsammanhang.

Under workshopen deltog, utöver forskarna, chefer och medarbetare från de aktörer som arrangerade workshopen; nämligen Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och polisen.

Dokumentation från workshopen

Nedan hittar du en dokumentation från workshopen, som gick under namnet Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle. Dokumentationen är ett urval från de 27 presentationer som gavs under workshopen:

Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle – dokumentation