Du som vill veta mer om hur det förebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet har växt fram i Göteborg över tid, kan ta del av utvärderingarna nedan.

Här kan du läsa utvärderingar av det förebyggande arbetet mot gängkriminalitet i Göteborg. Verksamheten Ung & Trygg har varit fokus för utvärderingarna, som genomförts av FoU i Väst/GR. 

I fem rapporter har samverkan för att motverka gängkriminalitet studerats.

Katalysatormodellen i brottspreventiv samverkan

Den första rapporten tar fasta på uppstarten och inledningsfasen av Ung & Trygg. Samverkansarbetet liknas här vid en kemisk process där Ung & Trygg fungerar som en katalysator, det vill säga ett ämne som gör att processen kan starta.
Katalysatormodellen i brottspreventiv samverkan (2005)

Socialt nätverksarbete. Alliansbildning, makt och retorik

Den andra rapporten ägnar utrymme åt det sociala nätverksbygget kring ungdomar i riskzon. Målet är att stärka alla goda krafter runt en individ för att upprätthålla struktur och stöd, men hur fungerar det i praktiken?
Socialt nätverksarbete, Alliansbildning, makt och retorik (2006)

Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering

Den tredje rapporten tar fasta på metodutvecklingen Socialsekreterare hos polisen. När ungdomar misstänks för brott krävs ett tätt samarbete mellan polisen och socialtjänsten. Länken är den socialsekreterare som arbetar på polisstationen och som i sin tur rapporterar vidare till ansvarig socialtjänst.
Socialt arbete i polisens värld. Samverkans villkor och organisering (2007)

Gängrelaterat ungdomsarbete: Utvärdering av Ung & Trygg i Göteborg

Den fjärde rapporten sammanfattar fyra års verksamhet. Rapporten konstaterar att Ung & Trygg gett ökat fokus och mer resurser åt ungdomsfrågor, resurser som sannolikt inte skulle tillkommit annars. Ett exempel som nämns i rapporten är stadsdelen Backa och de insatser som gjorts där.
Gängrelaterat ungdomsarbete. Utvärdering av Ung & Trygg i Göteborg (2008)

Kampen för att bli någon

Den femte rapporten fokuserar på ungdomarna själva, till skillnad från de tidigare som fokuserat på anställda och verksamheter. Syftet i rapporten har varit att komma ungdomarna nära, lyfta deras röster och återberätta deras bilder av att växa upp i förortsmiljö.
Kampen för att bli någon (2011)