Människan Bakom Uniformen, MBU, handlar om att skapa bättre dialog mellan ungdomar och vuxna i uniformsyrken.

Människan bakom uniformen är en verksamhet där ungdomar får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till exempel polis, räddningstjänst och vaktbolag. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna ungdomarna bakom kepsen.

Ökad förståelse motverkar konflikter

MBU startade i stadsdelen Östra Göteborg och finns numera i flera stadsdelar i Göteborg och i andra städer i Sverige.

Social utveckling stöttar verksamheten på olika vis. Att främja utvecklingen av MBU är en av många viktiga pusselbitar i arbetet att motverka rekrytering till kriminella gäng. Genom ökad förståelse mellan ungdomar och poliser, brandmän, ambulansförare med flera minskar risken för framtida konflikter och låsningar.

Det är samtidigt viktigt att betona att MBU är till för alla ungdomar – inte bara de som befinner sig i riskzon för kriminalitet.  

Så fungerar Människan bakom uniformen

MBU kan sammanfattas som en utbildningsverksamhet som bygger på dialog och riktar sig till unga i åldern 16-19 år. Vid tio tillfällen under ett antal månader får ungdomar chans att lära känna människan bakom uniformen. De som jobbar inom polis, räddningstjänst och vaktbolag får i sin tur lära känna ungdomen. Målet är att öka ungdomars delaktighet, minska kriminaliteten och skapa bra möten för ökad förståelse mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken.  

Oro ledde till fruktbara möten

MBU startade i stadsdelen Kortedala (nuvarande Östra Göteborg) i Göteborg 2009, efter en tids oroligheter och skadegörelse. Flera ungdomar visade då en kritisk och i vissa fall hatisk inställning till polis och räddningspersonal. Samtidigt uppträdde uniformsbärarna i många fall tufft och utan eftertanke.  

Efter återkommande samtal med ungdomar i Ungdomssatsningen Radar72 utvecklades MBU. Inflytande och öppenhet blev vägen för att nå målen. På så vis kunde alla inblandade komma närmare varandra som individer, både fysiskt och socialt, och skala av lagren av okunskap och otrygghet.  

Den första omgången av MBU genomfördes i Kortedala våren 2010 och den ansågs vara mycket lyckad bland både ungdomar och medverkande aktörer. Sedan dess har programmet reviderats och utvecklats med hjälp av uniformerad personal och engagerade ungdomar.

Ömsesidig respekt

Genom MBU ges ungdomar chansen att ta del av vardagen för personal inom bland annat polisen, räddningstjänsten, Securitas och ambulanssjukvården. Deltagarna får ta del av praktiska moment på de olika arbetsplatserna och för att skapa trygghet i gruppen anordnas övningar som kräver samarbete och förmågan att värdera situationer.

Fokus ligger på att personal och ungdomar ska kunna mötas med ömsesidig respekt genom att träffas vid planerade tillfällen. Idén med verksamheten är delvis att överbrygga fördomar i en brottsförebyggande anda. Ett tydligt syfte i verksamhetsbeskrivningen är strävan efter att ”minska kriminaliteten bland unga genom att ha en öppen dialog, och visa på att under uniformen finns det en helt vanlig människa, med samma behov och önskningar som andra” (MBU: 2). Utöver målen som berör nuläget finns mål som handlar om framtiden och specifikt ungdomarnas välmående.

Broschyr om MBU (pdf)


Läs mer