Här hittar du vanliga frågor och svar om det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism. 

Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Vad handlar ert uppdrag om?

Uppdraget handlar om att samordna Göteborgs Stads förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Samverkan med andra aktörer; myndigheter, representanter från civilsamhället och akademin är viktiga delar i uppdraget.

Samordnarna arbetar med att:

  • Utbilda tjänstepersoner om våldsbejakande extremism.
  • Samordna stöd till anhöriga och berörda individer.
  • Kommunicera med Göteborgs Stads invånare inom området.
  • Ge stöd till verksamheter i Göteborgs Stad.
  • Ha kontakt med nationella och internationella aktörer inom området.
  • Samarbeta med andra myndigheter och civilsamhället.
  • Omvärldsbevaka området.
  • Följa området i sociala medier.
  • Jobba med metodutveckling.

Hur arbetar ni med så kallade återvändare?

Här kan du läsa mer: Så arbetar Göteborgs Stad med återvändare.

Kan jag söka pengar genom er?

Vi fördelar inte medel till aktörer som arbetar med frågor som rör våldsbejakande extremism. Aktörer som vill söka bidrag hänvisas till Göteborgs Stads ordinarie verksamheter för stöd till föreningsliv och organisationer. På goteborg.se hittar du mer information om bidrag och stöd till föreningar.

Aktörer kan också kontakta Myndigheten och för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Allmänna arvsfonden.

Jag är orolig för en anhörig, vart kan jag vända mig?

Kontakta individ- och familjeomsorgen i din stadsdel. Ring till kontaktcenter på 031-365 00 00. På goteborg.se finns fler kontaktuppgifter.

Vilka jobbar med samordningsuppdraget?

Som samordnare för Göteborgs Stad arbetar Haisam A-Rahman och Zan Jankovski.

Kan samordnarna mot våldsbejakande extremism besöka vår stadsdel?

Ja. Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Hur kan jag lära mig mer om radikalisering och våldsbejakande extremism?

Du som vill lära dig mer om våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss för mer information. Vi håller utbildningar för mindre och större arbetsgrupper.

Vilka våldsbejakande grupper arbetar ni mot?

Vi arbetar mot de tre våldsbejakande miljöer Säkerhetspolisen bedömer finns i Sverige idag. Det handlar om den autonoma miljön, vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistiska miljön.

Vi arbetar för att motverka att personer attraheras av miljöerna. Information om respektive extremistmiljö hittar du i Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (Ds 2014:4).