Här hittar du mer information om vart du kan vända dig för att få mer kunskap om radikalisering och våldsbejakande extremism.

Dels finns mycket material på webben, men du kan också kontakta Göteborgs Stads samordnare för att beställa en utbildning till din arbetsgrupp.

Samtalskompassen

Du som vill lära dig mer om vilka olika former av våldsbejakande extremism som förekommer i Sverige idag, hittar fakta och mycket mer på utbildningswebben Samtalskompassen. Där kan du läsa om våldsbejakande högerextremism, våldsbejakande islamism och våldsbejakande vänsterextremism.

Symbollexikon

Stiftelsen Expo har tagit fram ett symbollexikon där du kan få hjälp att tyda olika symboler som extremister använt och använder.

Beställ utbildning

Du som önskar ytterligare kunskap är välkommen att kontakta Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism att beställa en utbildning eller föreläsning. Läs mer under stöd.

Aktuellt

Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…


Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

våldsbejakande
6 december, 2017

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som…