I februari 2018 kommer Social resursförvaltning presentera sin nya lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism.

Lägesbilden presenteras under en pressträff den 13 februari, kl 11.00.

Utgår från nationella rekommendationer

Lägesbilden bygger på de rekommendationer för lokal lägesbild som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram.

Består av tre olika delar

Förvaltningen har jobbat med lägesbilden under hösten 2017. Den består av tre olika delar:

  • Omvärldsbevakning (bland annat sammanställning av rapportering i lokala medier och bevakning från sociala medier.)
  • Resultat från enkätundersökning.
  • Sammanfattning av information till Social resursförvaltnings samordnare mot våldsbejakande extremism (exempelvis oro för individer eller information om propagandaspridning)

Den nya lägesbilden för radikalisering och våldsbejakande extremism kommer ligga till grund för åtgärder i det förebyggande arbetet.