Här kan du läsa Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism.

Utgår från nationella rekommendationer

Lägesbilden bygger på de rekommendationer för lokal lägesbild som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram.

Består av tre olika delar

Lägesbilden består av tre delar:

Omvärldsbevakning. Här finns bland annat en sammanställning av rapportering i lokala medier och bevakning från sociala medier.

Resultat från enkätundersökning. Totalt har 533 personer svarat på en enkät med frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism. Ungefär hälften av de som svarade var från civilsamhället. I enkäten svarade till exempel 17 procent att de mött personer som visat sympatier med våldsbejakande rörelser.

Information om samtal och kontakter. Sammanfattning av information till Social resursförvaltnings samordnare mot våldsbejakande extremism. Samtalen kan handla om för individer eller information om propagandaspridning.