Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss.

I vårt uppdrag ingår att erbjuda stöd i frågor som rör förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism till verksamheter i Göteborgs Stad.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Du som arbetar i Göteborgs Stad och har frågor som rör radikalisering och våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta våra samordnare.

För dig som är anhörig eller närstående  

Du som är anhörig eller närstående och känner oro för att en person ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse kan kontakta socialtjänsten i Göteborgs Stad. 

Ring 031-365 00 00. Här finns fler kontaktuppgifter till socialtjänsten.

Du kan också kontakta samordnarna som kan hjälpa dig vidare.