Här hittar du den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

Planen gäller under 2016 och 2017. Under hösten 2018 är ett förslag till ny plan för Göteborgs Stad på remiss. 

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism (pdf).