Här hittar du den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism (pdf).