Här hittar du den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

Planen gäller under 2016 och 2017. Den kommer utvärderas till social resursnämnd under våren 2018.

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism (pdf).