Här hittar du den plan som ligger till grund för Göteborgs Stads förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

Planen gällde under 2016 och 2017. Här kan du läsa planen: Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism 2016-2017 (pdf).

Ny plan för arbetet 

Under hösten 2018 var ett förslag till ny plan för Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism ute på remiss.