Social utveckling har i uppdrag att samordna det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad.

Kunskapsspridning och analys

Arbetet handlar bland annat om att:

  • Sprida och synliggöra de styrdokument som ligger till grund för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad.
  • Kunskapsspridning och metodutveckling.
  • Analys av brottsutvecklingen i Göteborg.

Samverkan med andra aktörer i samhället är en central del.Aktuellt

Göteborgs Stad och polisen möttes i Gårdsten

Utvecklingsledaren Lina Dimming presenterade en analys under dagen.
11 december, 2019

För femte året i rad träffades Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg nyligen för en gemensam konferens. Årets tema var organiserad brottslighet, med ett särskilt…


Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson
20 juni, 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer…


Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson
23 november, 2017

Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet…


Nu har sociala insatsgrupper utvärderats av Socialstyrelsen

10 oktober, 2017

Rapporten redovisar en utvärdering av effekter för ungdomar av samverkan i sociala insatsgrupper. Sex månader efter påbörjat arbete var effekterna positiva både för dem som…