Social utveckling har i uppdrag att samordna det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad.

Kunskapsspridning och analys

Arbetet handlar bland annat om att:

  • Sprida och synliggöra de styrdokument som ligger till grund för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad.
  • Kunskapsspridning och metodutveckling.
  • Analys av brottsutvecklingen i Göteborg.

Samverkan med andra aktörer i samhället är en central del.

Om du vill veta mer om trygghetsfrämjande arbete i Göteborg mellan åren 2001-2011, finns mycket information samlat på Tryggare, mänskligare Göteborg.

Aktuellt

Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är…


Öppna jämförelser från SKL handlar om brott och brottsförebyggande arbete

11 april, 2017

Nu finns en ny rapport i serien Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den här gången är brott och brottsförebyggande arbete i fokus….


Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

22 mars, 2017

I skrivelsen Tillsammans mot brott presenterar regeringen ett nationellt brottsförebyggande program som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället….


Gemensam analys ger tydligare bild av Göteborgs utsatta områden

15 februari, 2017

En ny rapport sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg visar att områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av…