Social utveckling har i uppdrag att samordna det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad.

Kunskapsspridning och analys

Arbetet handlar bland annat om att:

  • Sprida och synliggöra de styrdokument som ligger till grund för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad.
  • Kunskapsspridning och metodutveckling.
  • Analys av brottsutvecklingen i Göteborg.

Samverkan med andra aktörer i samhället är en central del.

Om du vill veta mer om trygghetsfrämjande arbete i Göteborg mellan åren 2001-2011, finns mycket information samlat på Tryggare, mänskligare Göteborg.

Aktuellt

Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson
23 november, 2017

Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet…


Nu har sociala insatsgrupper utvärderats av Socialstyrelsen

10 oktober, 2017

Rapporten redovisar en utvärdering av effekter för ungdomar av samverkan i sociala insatsgrupper. Sex månader efter påbörjat arbete var effekterna positiva både för dem som…


Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

18 september, 2017

Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu…


Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

21 juni, 2017

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Rapporten är…