Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att samordna Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Dialog och samarbete – program för arbetet 

Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborgs Stad utgår från programmet Dialog och samarbete – ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete (2014).

Programmet antogs i kommunfullmäktige i december 2014. Det riktar sig till samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

Överenskommelse med polisen

I november 2018 tecknade Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg en ny överenskommelse. Överenskommelsen beskriver hur de båda aktörerna tillsammans ska arbeta för att förebygga brott och skapa trygghet i staden.

Trygg i Göteborg

För att öka tryggheten och minska brottsligheten arbetar Göteborgs Stad och polisen tillsammans efter en modell som kallas Trygg i Göteborg. Enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete arbetar med att samordna arbetet med modellen.

Här kan du läsa mer om modellen Trygg i Göteborg.

Kunskapsspridning till verksamheter i staden

Vi ger stöd till verksamheter i Göteborgs Stad med kunskapsspridning om metoder.

Analys av brottsutveckling

Vi analyserar brottsutvecklingen i Göteborg. Du kan läsa mer i följande rapporter:

Brott och trygghet – de senaste tio årens utveckling i Göteborg (2014)

Brott och trygghet – ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016).

Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg (2017)

Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg (2018)

Omvärldsbevakning

Vi omvärldsbevakar det brottsförebyggande området och ansvarar för aktuell kunskapsinhämtning.

Länkar samman och representerar

Vi länkar också samman det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet med liknande uppdrag inom Social resursförvaltning samt representerar Göteborgs Stad i nationella sammanhang.