Social utveckling är sammankallande till flera nätverk om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. 

Deltagarna i nätverken diskuterar trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Det kan vara nya arbetsmetoder, särskilda händelser eller samverkan mellan aktörer.

Deltagarna kan också byta kunskap och erfarenheter med varandra genom nätverken. 

Fem olika nätverk om trygghetsfrågor

Här kan du läsa mer om de olika nätverken som Social utveckling är sammankallande till. 

Nätverk för trygghetssamordnare 

Nätverket består av de som arbetar med trygghetssamordning i de olika stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad. Nätverket träffas en gång i månaden. 

Nätverk för brottsförebyggande arbete 

Nätverket är öppet för de som arbetar med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor i Göteborgs Stad. Nätverket träffas tre gånger per år. 

Nätverk Göteborgs Stad och polisen Storgöteborg

Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg har ett nätverk för stadsdelsförvaltningarnas trygghetssamordnare och kommunpoliserna i Göteborg. Nätverket träffas två gånger om året.

Nätverk för kommunala bolag 

I nätverket ingår representanter från några av Göteborgs Stads bolag. Nätverket träffas en gång om året. 

Nätverk för kommunala fackförvaltningar

I nätverket ingår representanter från några av fackförvaltningarna i Göteborgs Stad. Nätverket träffas en gång om året. 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om något av nätverken är du välkommen att kontakta Malin Eliasson.