Social utveckling är sammankallande till tre olika nätverk som alla behandlar trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor i Göteborg.

Genom nätverken får deltagarna möjlighet att utbyta information, kunskap och erfarenheter med varandra.

I nätverken diskuteras trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor av olika karaktär. Det kan till exempel handla om nya arbetsmetoder, särskilda händelser eller om hur samverkan mellan aktörer kan utvecklas.

Nätverk för brottsförebyggande arbete

Nätverket för trygghetsfrämjare och brottsförebyggare är öppet för de som arbetar med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor i Göteborgs Stad eller i närliggande kranskommuner.

Nätverket utgör ibland en intern remissinsats i Göteborgs Stad.

Nätverk för lokala överenskommelser

Nätverket för lokala överenskommelser är ett nätverk som samordnas tillsammans med polisen.

Nätverket för myndighetssamverkan

Nätverket Myndighetssamverkan för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor består av representanter från följande myndigheter och aktörer:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Länsstyrelsen
 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen 
 • Västra Götalandsregionen 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om något av nätverken är du välkommen att kontakta Gunilla Henningsson.