Om du har frågor om dokumenten Polisanmälningar i Skolan och Våld i skolan kan du kontakta grundskoleförvaltningen. 

Social utveckling ansvarar inte längre för dokumenten.

Dokumentet Polisanmälningar i Skolan (PiS)

Har du frågor om dokumentet Polisanmälningar i skolan? Ta kontakt med den nya grundskoleförvaltningen: grundskola@grundskola.goteborg.se.

Riktlinjerna ViS – våld och allvarliga händelser i skolan

Riktlinjerna ViS – riktlinjer för våld och allvarliga händelser i skolan är under översyn. Har du frågor om dokumentet? Ta kontakt med den nya grundskoleförvaltningen: grundskola@grundskola.goteborg.se. Social resursförvaltning ansvarar inte längre för dokumentet.