Här kan du läsa mer om dokumenten Polisanmälningar i Skolan och Våld i Skolan.

Dokumentet Polisanmälningar i Skolan (PiS)

Har du frågor om dokumentet Polisanmälningar i skolan? Ta kontakt med den nya grundskoleförvaltningen: grundskola@grundskola.goteborg.se. Social resursförvaltning ansvarar inte längre för dokumentet.  

Riktlinjerna ViS – våld och allvarliga händelser i skolan

Riktlinjerna ViS – riktlinjer för våld och allvarliga händelser i skolan är under översyn. Har du frågor om dokumentet Polisanmälningar i skolan? Ta kontakt med den nya grundskoleförvaltningen: grundskola@grundskola.goteborg.se. Social resursförvaltning ansvarar inte längre för dokumentet.