Dialoga är ett kompetenscentrum om våld i nära relationer. Det är en resurs för kommunanställda som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Vi inriktar oss både på den som är utsatt och den som utövar våld.

Dialoga finns för att:

  • de som lever med våld ska få bättre stöd och skydd
  • öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna
  • öka kompetensen hos de kommunanställda så att de i sin tur förbättrar stödet och hjälpen till de utsatta
  • synliggöra våldet och visa hur det drabbar barn, kvinnor och män

Dialog och samverkan

Dialogas vision är ”liv utan våld”. Vi heter Dialoga därför att det är genom dialog som vi kan förbättra situationen för de som lever med våld. Dialoga tillhör Göteborgs Stad med avtalskommuner. De kommuner som har avtal med Dialoga nu är Ale, Härryda, Kungälv, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Andra kommuner i Göteborgsregionen som är intresserade av att teckna avtal med Dialoga är välkomna att ta kontakt.

Är du ute efter fördjupning inom området våld i nära relationer hittar du forskning, fakta och publikationer på sidan för ämnesområdet brottsutsatthet och våld i nära relationer. Du hittar våra kurser i Kalendariet och sidan för Skräddarsydda uppdrag.

Dialoga driver tillsammans med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Länsstyrelsen Västra Götaland www.valdinararelationer.se . Det är en västsvensk portal för yrkesverksamma och utsatta. Följ också gärna Dialoga på Facebook.Aktuellt

Utbildning i att samtala med våldsutsatta kvinnor

17 oktober, 2017

Vad är verksamt i mötet med en våldsutsatt kvinna? – Betydelsen av ett gott gensvar. Dialoga erbjuder en kostnadsfri halvdagsutbildning om våld i nära relationer med…


Konferens 24 november – Cause of Death: Woman

Print
3 oktober, 2017

Välkommen på konferens med anledning av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Trollhättans stad och Utväg Södra…


Är du vår nya medarbetare? Dialoga söker utvecklingsledare

20 september, 2017

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer söker en utvecklingsledare. Dialoga tillhör verksamhetsområdet Social utveckling och har i uppdrag att erbjuda kunskapshöjande aktiviteter för…


Regeringens särskilda utredare på besök i Göteborgs Stad

29 augusti, 2017

Göteborgs Stad har haft besök av representanter som arbetar med regeringsuppdraget att utreda återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Inför besöket fick…