Dialoga arbetar utifrån visionen ”allt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ska upphöra”.

Vad är Dialoga?

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum och vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Dialogas mål är att alla medarbetare ska ha en god kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, i syfte att alla som lever med våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld får hjälp, stöd och skydd utifrån sina individuella behov.

Den kompetensutveckling Dialoga ger bygger på kunskapsbaserat och evidensbaserat material. Alla våra utbildningar, konferenser och föreläsningar är gratis för dig som är medarbetare i Göteborgs Stad och i våra avtalskommuner. 

Dialogas uppdrag

Dialoga samordnar Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer och stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

För att öka kunskapsnivån om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i kommunerna har Dialoga i uppdrag att:

  • erbjuda kompetenshöjande aktiviteter
  • erbjuda konsultation
  • stärka samverkan