Dialoga arbetar utifrån visionen ”allt våld i nära relationer ska upphöra”.

Vad är Dialoga?

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum och erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Dialogas mål är att alla medarbetare ska ha en god kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, i syfte att alla som lever med våld i nära relationer får hjälp, stöd och skydd utifrån behov.

Alla våra utbildningar, konferenser och föreläsningar är gratis för dig som är medarbetare i Göteborgs Stad och i våra avtalskommuner.

Dialogas uppdrag

Dialoga samordnar Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer och stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

För att öka kunskapsnivån om våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i kommunerna har Dialoga i uppdrag att:

  • erbjuda kompetenshöjande aktiviteter
  • erbjuda konsultation
  • stärka samverkan


Aktuellt

Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

Person som räcker upp handen
12 juni, 2019

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga – kompetenscentrum om våld…


Boka dagen 25 november – Konferens om våld i ungas relationer och kopplingen mellan porr och våld

17 maj, 2019

Dialoga uppmärksammar tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län årligen FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år fokuserar vi på våld i…


Välkommen på föreläsning 12 juni: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning

3 maj, 2019

Hör personal från Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning berätta om bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning hos personer utsatta för våld i nära relationer. …


Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet – Västra Götalands län mobiliserar mot hedersrelaterat våld

Barn med långt hår som gungar högt upp mot en grå himmel
12 april, 2019

För många barn och unga innebär sommarlovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för…