Denna sida stänger inom kort.

Du hittar information om Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relation och hedersrelaterat våld på Göteborgs Stads temasida Kompetensutveckling i sociala frågor – Drogförebyggande och beroende, sexuell hälsa, våld i nära och heder. Se länk till sidan nedan.