Social utveckling har i uppdrag att samordna Göteborgs Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Samordningen sker utifrån följande fem utvecklingsområden:

  • Stöd till utsatta individer
  • Stöd till yrkesverksamma
  • Kompetensutveckling
  • Samverkan
  • Förebyggande arbete

Kompetensutveckling för medarbetare i Göteborgs Stad

I Göteborgs Stad finns olika verksamheter som på ett eller annat vis berörs eller kan komma att beröras av hedersrelaterat våld eller förtryck. Det handlar till exempel om skolan och individ- och familjeomsorgen. Utifrån samordningsuppdraget erbjuder Social resursförvaltning kompetenshöjande insatser för medarbetare i staden.

Genom att kunskapen hos stadens medarbetare höjs, ökar möjligheten till att fler utsatta individer upptäcks och får tillgång till rätt stöd och hjälp.

Du hittar aktuella utbildningar, föreläsningar, konferenser och seminarier i vårt kalendarium>>>

Länsstyrelsen Östergötland – Nationellt kompetensteam

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Du som är yrkesverksam hittar mycket information och material som du kan använda på Nationella kompetensteamets hemsida: www.hedersfortryck.se 

Nationella kompetensteamet har också en stödtelefon dit du kan ringa för att få råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är utsatta, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Nationella stödtelefonen är öppen helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00. Telefonnumret är 010-223 57 60.

Utsatt för hedsrelaterat våld?

Lever du eller någon du känner med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? På www.goteborg.se hittar du information om var du kan vända dig.