Här hittar du dokumentation från konferenser och föreläsningar som Dialoga anordnat inom området hedersrelaterat våld och förtryck under 2018. Dokumentation från och med 2019 ligger på www.valdinararelationer.se/dialoga/konferenser-och-seminarier/dokumentation 

Konferens 16 oktober 2018 – Hedersrelaterat våld och förtryck

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnade Dialoga en konferens med syfte att ge grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Konferens gjordes i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland. I filerna nedan finns program samt dagens presentationer. 

Program/inbjudan 16 oktober

Hedersförtryck och socialtjänsten

Hedersrelaterat våld och förtryck – Nationella kompetensteamet

Könsstympning – Nationella kompetensteamet

Vulvamottagningen – Angereds Närsjukhus

Frågemall hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck – Pojkar som offer och potentiella gärningsmän

Pojkar och unga män i en hederskontext – Patriljära systemet

Lag om förbud mot kvinnlig könsstympning

Äktenskapstvång samt Vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Föreläsning 28 februari 2018 – Mäns heder. Föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck

I september 2016 gav Astrid Schlytter och Devin Rexvid ut boken Mäns heder. Att vara både offer och förövare. Föreläsningen bygger på boken och fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck ur pojkars och unga mäns perspektiv.

Program 28 februari

Presentation Astrid Schlytter 

Föreläsning 22 februari 2018 – Bygga Broar

Målsättningen med modellen Bygga Broar är att stärka barns och ungas rättigheter, främja integration, samt förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Nedan hittar du program och powerpointpresentation från föreläsningen.

Program 22 februari

Presentation Bygga Broar

Konferens 6 februari 2018 – Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av kvinnor och flickor

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnade Dialoga en kunskapshöjande konferens på internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Nedan hittar du program och powerpointpresentationer.

Program 6 februari

Amina Ali Mohamad

Presentation Elevhälsan Göteborgs Stad

Presentation Migrationsverket