Dialoga anordnar kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare i Göteborgs Stad och våra avtalskommuner.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, seminarier och konferenser, utifrån ett kunskaps och -evidensbaserat material. Många av våra aktiviteter är återkommande, andra ges vid enstaka tillfällen.

Dialoga uppmärksammar också årligen viktiga dagar, som 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Aktuella aktiviteter hittar du på www.valdinararelationer.se/dialoga.

Din verksamhet kan även kontakta Dialoga för kompetensutveckling mer anpassad till just din verksamhets behov: dialoga@socialresurs.goteborg.se