Dialoga anordnar kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare i Göteborgs Stad och våra avtalskommuner.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, seminarier och konferenser, utifrån ett kunskaps och -evidensbaserat material. Många av våra aktiviteter är återkommande, andra ges vid enstaka tillfällen.

Dialoga uppmärksammar också årligen viktiga dagar, som 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och 6 februari – Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Aktuella aktiviteter hittar du i Social utvecklings kalendarium.

Din verksamhet kan även kontakta Dialoga för kompetensutveckling mer anpassad till just din verksamhets behov: dialoga@socialresurs.goteborg.se

Fokusår Barn 2020

Dialoga uppmärksammar att Barnkonventionen är svensk lag från 1 januari och under 2020 har vi Fokusår Barn.

Fokusår Barn innebär att Dialogas utbildningsinsatser under 2020 har extra fokus på barns rätt till ett liv fritt från våld. Dialoga prioriterar uppdrag från yrkesgrupper vars arbete direkt påverkar barns livsvillkor utifrån våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.